A nova fronteira educativa

Ao introducir estes conceptos do mundo da empresa no escenario educativo chocamos directamente coa realidade, porque non é o mesmo avaliar unha escola pública con maioría de poboación inmigrante, que avaliar escolas de barrios de clase medio ou escolas privadas. Que avaliamos en cada caso? O índice de fracaso escolar de cada escola ou a ratio de alumnos por profesor? o grado de felicidade dos alumnos ou de eficiencia dos maestros? ode afectividade dos pais ou o de responsabilidade dos gobernantes?

Vídeo recollido do muro de Susana Vila