Citas

Educación

 • Necesitamos a todo un pobo para educar a un só neno. Proverbio africano
 • Un neno, un maestro, un libro e un lápis poden mudalo mundo. Malala Yousafzai
 • Só dende a acción pódense interiorizar os actos reflexivos
 • A primeira tarefa da educación é axitar a vida, pero deixala libre para que se desenvolva. María Montessori
 • Ordinariamente, aqueles que educan aos rapaces e non lles perdoan nada perdóanse a sí mesmos. Fénelon.
 • Educade aos nenos e non será preciso castigas ás persoas. Pitágoras de Samos
 • Sempre que ensines, ensina á súa vez a dubidar do que ensinas. José Ortega y Gasset.
 • Nunca atopei unha persoa tan ignorante da que non poida aprender algo. Galileo Galilei.
 • Cando vexas un home bo, trata de imitalo; cando vexas un home malo, examínate a ti mesmo. Confucio

Aprendizaxe activa

 • Dimo e esquézoo, ensíname e recórdoo, involúcrame e apréndoo. Benjamin Franklin
 • Contáronmo e esquecino, vino e entendino, fíxeno e aprendino. Confucio
 • Si queres aprender, ensina. Cicerón

Tecnoloxía

 • Cando tes un martillo novo e relucente calqueira cousa pode parecer un clavo. Judi Harris 
 • É importante entender que non estamos a falar só de código e de cuestións técnicas, senón de política e sociedade: optar polo Software Libre é fundamental para o desenrolo dunha tecnoloxía sostible, solidaria e máis democrática. M. Boix

Copyleft

 • Non importa canta xente comparta unha idea, as ideas non se gasta. Tomas Jefferson