CreativeCommons -NonComercial

Simplemente indicar que CreativeCommons considera o condicionante -NC “non libre”. Así o indica dende hai uns días cando vas elixir unha licenza na súa páxina,

cc-nc

redirixíndonos a esta outra onde se di:

Non comercial (tradución á caída, con axuda de google 😉

As licencias que só permiten o uso non-comercial non se consideran de cultura libre. Isto débese a que na práctica existen moitos xeitos nos que as obras culturais poden ser utilizadas e reutilizadas con consideración comercial. Outro problema é que non existe unha definición xeralmente aceptada sobre onde se atopa a liña divisoria entre o que é comercial e o que non é comercial, quedando un gran número de casos nunha zona intermedia de complexa solución. Na práctica as cláusulas “Compartir igual” das licenzas Copyleft proporcionan unha restrición sobre os beneficios comerciais excesivos, xa que pronto estimulan un gran número de copias o que faría baixar os prezos, fomentando aínda máis a distribución das obras, que é o obxectivo das licenzas de cultura libre.

Non Commercial (texto orixinal)

free cultural worksLicenses which only allow non-commercial use are not considered Free Culture licenses. This is because in practice there are many ways that Cultural works can be used and reused which would be considered commercial. Another problem is that there is no generally agreed definition of where the border line is between Commercial and Non Commercial uses with very many cases falling in the undefined area in between. In practice Share Alike or Copyleft clauses provide a restriction on commercial profits since any reuse making excessive profits will soon stimulate a bunch of copycats which will bring prices down while encouraging even wider distribution of the works – which is the objective of the free culture licenses.

Como sempre, vostede é libre de compartir, copiar, distribuír, comunicar a obra, facer obras derivadas e facer un uso comercial desta obra baixo as condicións de atribución (Licenza: CC-BY-SA)