Fases ou funcións dun conto clásico

Vladimir Propp foi un escritor soviético que no seu libro “La Morfología del Cuento” (1928) describiu  o que podemos chamar as 31 fases ou funcións das que constaba un conto clásico. A través destas funcións podemos guiar ao noso alumnado na creación de tramas nos procesos de creación de textos literarios. Estas funcións  poden repetirse varias veces e non teñen por que aparecer todas.

 1. Afastamento: un dos membros da familia afástase da casa
 2. Prohibición: recae sobre o protagonista una prohibición
 3. Transgresión: transgrédese a prohibición
 4. Interrogatorio: o agresor intenta obter noticias
 5. Información: o agresor recibe informacións sobre a vítima
 6. Engano: o agresor intenta enganar á súa vítima para apoderarse dela ou dos seus bens
 7. Complicidade: a vítima déixase enganar e axuda así ao seu inimigo, ao seu pesar
 8. Fechoría: o agresor dana a un dos membros da familia ou cáusalle prexuízos
 9. Carencia: fáltalle algo a un dos membros da familia; un deles ten gañas de posuír algo
 10. Mediación: momento de transición, divúlgase a noticia da fechoría ou da carencia, diríxense ao heroe cunha pregunta ou unha orde, chámase ou fáiselle partir
 11. Principio da acción contraria: o heroe buscador acepta ou decide actuar
 12. Partida: o heroe vaise da súa casa
 13. Primeira función do doante: o heroe sufre unha proba, un cuestionario, un ataque, que lle prepara para la recepción dun obxecto ou dun auxiliar máxico
 14. Reacción do heroe: o heroe reacciona ante as acción do futuro doador
 15. Recepción do obxecto máxico: o obxecto máxico pasa a disposición do heroe
 16. Desprazamento: o heroe é transportado, conducido ou levado cerca do lugar onde se atopa o obxecto da súa busca
 17. Combate: o heroe e o seu agresor enfróntanse nun combate. O heroe recibe unha marca
 18. Victoria: o agresor é vencido
 19. Reparación: a fechoría inicial é reparada ou a carencia colmada
 20. A volta: o heroe regresa
 21. Persecución: o heroe é perseguido
 22. Socorro: o heroe é auxiliado
 23. Chegada de incógnito: o heroe chega de incógnito á súa casa ou a outra comarca
 24. Pretensións enganosas: un falso heroe reivindica para si pretensións enganosas
 25. Tarefa difícil: propónselle ao heroe unha tarefa difícil
 26. Tarefa cumprida: a tarefa é realizada
 27. Recoñecemento: o heroe é recoñecido
 28. Descubrimento: o falso heroe ou o agresor, o malvado queda desenmascarado
 29. Transfiguración: o heroe recibe unha nova aparencia
 30. Castigo: o falso heroe ou o agresor é castigado
 31. Matrimonio: o heroe cásase e ascende ao trono