Comunidades de aprendizaxe

Un proxecto de transformación social e cultural dun centro educativo e da súa contorna para conseguir unha sociedade da información para todas as persoas, baseada na aprendizaxe dialóxica, mediante unha educación participativa da comunidade, que se concreta en tódolos seus espazos, incluída a aula. (Valls, 2000, p8)