Inicio

Asistimos impasibles a unha revolución social e económica de carácter global que, por suposto, afecta de cheo á educación. A característica principal desta revolución é a velocidade coa que se están a producir os cambios polo que resulta fundamental, lonxe do que podería parecer, reflexionar con lentitude para consensuar uns determinados principios que nos permitan coller ritmo e avanzar con máis forza.

O obxectivo do grupo de traballo é consensuar unha liña metodolóxico-técnica común que sirva para orientar as metodoloxías que vaiamos seguir nas aulas, tanto a nivel pedagóxico como no referente á integración das tecnoloxías da información e da comunicación na metodoloxía didáctica.

Pretendemos consensuar principios que nos permitan apostar por prácticas discutidas abandonando outras que hoxe en día están excesivamente mitificadas.

Dente de león“De feito, moitas destas sementes caerán no duro pavimento, onde non poderán prosperar. Ao dente de león non lle importa o destino de cada un dos seus fillos. O que realmente pretende é que cada un dos seus espazos ao seu redor remate cheo das súas sementes, que estas aproveiten tódalas súas posibilidades á súa disposición.

Os dentes de león e os artistas teñen moito en común na era de internet, onde o custo de reprodución é practicamente cero. En cuestión de minutos, un traballo pode ser copiado e distribuído miles, ou centos de miles de veces, e con isto é quen de poboar o mundo enteiro, coma un virus que se reproduce a si mesmo, ou como unha semente de dente de león que vai alá a onde o leve a brisa.

Os ventos de internet poden levar o froito dos teus esforzos a tódolos destinos posibles.”

Pensa como un dente de león (Cory Doctorow)