TICs: Instrumentos ambiguos

Ying e YangIntroducir as TIC na educación dos alumnos e moito máis que conectarse a Internet, son necesarias un conxunto de condicións pedagóxicas, económicas, políticas e culturais, para que sexan vistas como un medio e non como un fin en si mesas (Pérez Tapia 2006). Como medio son potentes instrumentos ambiguos, que tanto poden utilizarse cos mellores fins como cos peores. Dependerá do propio uso que se faga delas que a contribución sexa positiva ou negativa.

De tódolos xeitos prantéxanse certas rupturas de limites tradicionalmente existentes, e que agora é necesario asumir. O acceso a todo tipo de contidos é unha realidade dentro e fóra da escola, co que asumir a prohibición como medida pedagóxica non parece a opción máis responsable.

Por outro lado, no uso está tamén a implicación de si estamos a realizar innovación educativa ou simplemente estamos a substituír a ferramenta tecnolóxica, o libro de texto polo libro dixital ou a lousa tradicional pola dixital. A revolución estará na modificación da metodoloxía para adaptarse ás novas tecnoloxías de xeito que se mellore a consecución da aprendizaxe por parte dos alumnos.

Unha visión crítica cas TIC non implica a súa desacreditación. Como ferramenta de manexo case instrumental teñen un inmenso potencial educativo e xa ninguén dubida da necesidade de integralas na vida cotiá das persoas, tanto no ámbito persoal como profesional.

 Creative Commons License